Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Fonden har funnits i 100 år och förvaltas av en styrelse. Enligt testators vilja ska avkastningen användas för att ge familjer med låg inkomst och barn under 18 år möjlighet att förbättra barnets uppväxt. Det är alltså viktigt att bidrag från fonden blir till glädje och nytta för barnet i familjen.

Ansökan om ekonomiskt bidrag från fonden kan göras av förälder eller annan vårdnadshavare (i fortsättningen kallad sökande) och ska ha kommit in till fonden under andra kvartalet, dvs. den 1 april – 30 juni, varje år. En ansökan som skickas in på annan tid av året kommer inte att behandlas.

För att fonden ska behandla en ansökan måste sökanden noggrant lämna de uppgifter som fonden begär. Ansökningsblankett finns på fondens hemsida och denna måste användas. Skriv ut blanketten och skicka in den ifylld och undertecknad.

Utöver de uppgifter som ska lämnas på ansökningsblanketten ska sökanden också bifoga ett s.k. familjebevis och ett intyg. Familjebeviset utfärdas av skattemyndigheten. Ett intyg ska bifogas från en person som väl känner till familjens sociala och ekonomiska förhållanden. Detta intyg kan skrivas av en diakon, socialsekreterare, kurator, skolsköterska eller en annan person som känner sökanden och barnet. Intyget får vara högst 6 månader gammalt.

Så här gör du alltså din ansökan:

  • Klicka här för att komma till stiftelsens ansökningsblankett. Skriv ut och fyll i den. Om det behövs – använd blankettens baksida! Glöm inte att underteckna ansökan personligen.
  • Bifoga ett intyg från någon utomstående person som känner till familjens situation.
  • Bifoga ett personbevis, ett s.k. familjebevis.

Fonden fattar beslut om bidrag i slutet av året. De som beviljats bidrag får ett skriftligt meddelande om detta samtidigt som pengar sätts in på det konto som har angetts i ansökan. Detta sker senast den 15 december, dvs. i god tid före jul. Fonden får in många ansökningar och ger inte besked om bidrag har beviljats per telefon; inte heller om avslag på en ansökan. Var noga med att frankera brevet till fonden korrekt – fonden löser inte ut några försändelser.

För att fatta beslut om bidrag använder fonden endast de personuppgifter som du själv har lämnat. Dessa hanteras med sekretess och med iakttagande av Dataskyddsförordningens regler (GDPR). Bidrag betalas ut av SE Banken som därför hanterar vissa personuppgifter.

Din ansökan skickas till:

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond
c/o Birgitta Bergkvist
Vallgatan 13
296 31 Åhus

För Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond
Klas Weidstam, Styrelseordf.